26
окт
2021

VOJNA KONTROLA

Posted By :
Comments : Off

Od  20. do 22. oktobra  2021. godine, u HK „Krušik” a.d., izvršena je nadzorna provera sistema menadžmenta kvalitetom (IMS) po zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SORS 9000/14, SRPS ISO 14001:2015 i sertifikacija SRPS ISO 45001:2018. Provera je izvršena od strane sertifikacionog tela Vojne kontrole kvaliteta, Ministarstva odbrane Republike Srbije.

Odluka sertifikacionog tela je da važnost izdatih sertifikata i dalje ostaje na snazi.