Minobacačke mine

 

 

GRAD

 

 

MALJUTKA

 

 

MUNICIJA 40mm