TEHNOLOG_1

 

TEHNOLOG_2

 

TEHNOLOG_3

 

TEHNOLOG_4

 

TEHNOLOG_5

 

TEHNOLOG_6

I. Obrada obrtnih delova
• Struganje delova prečnika do Ø400 mm i dužine L=2.000 mm
• Obrada na CNC strugovima delova prečnika do Ø300 mm i dužine
L=1.000mm.
• Obrada na šestovretenim automatima delova prečnika do Ø67 mm.
• Obrada na šestovretenim poluautomatima delova prečnika do Ø160 mm.
• Duboko bušenje delova, prečnika do Ø120 mm i dužine do L=700 mm.

II. Obrada prizmatičnih delova
• Obrada na obradnim centrima:
- Horizontalni obradni centri, obrada delova dimenzija do 500x400x400 mm
- Vertikalni obradni centri, obrada delova dimenzija do 500x400x350 mm.
• Obrada na glodalicama sa ravnom površinom.

III. Termička obrada
• Termička obrada čeličnih delova, prečnika do Ø400 mm, dužine L=1.250
mm i težine do 300 kg.
• Termička obrada delova od obojenih metala.

IV. Obrada plastičnih delova
• Presovanje duroplasta na hidrauličnim presama raspona od 600kN do
6.000kN.
• Brizganje termoplasta.

V. Hemijska i elektrohemijska zaštita
• Elektrohemijske prevlake cinka, nikla, kadmijuma, srebra, kalaja itd.
dužina do L=600 mm.
- Prevlaka tvrdog hroma do L=200 mm.
- Anodno oksidni sloj (obični, tvrdi i iz hromne kiseline) do L=600 mm.
• Hemijske prevlake nikla.
• Hromatni sloj na aluminijumu, bakru, i njihovim legurama do L=400 mm.
• Fosfatiranje delova do dužine L=1.600 mm.
• Premazi boja i lakova do L=1.000 mm.

VI. Tehnologija prerade u toplom stanju
• Livenje pod pritiskom
- Livenje obojenih metala (legura Al i Zn), težine do 2 kg.
- Livenje u pesku i metalnim kokilama do 50 kg.

VII. Tehnologija obrade hladnom deformacijom
• Sečenje lima do debljine s=4 mm i dužine L=2.500 mm.
• Ispravljanje i rasecanje traka od lima.
• Prosecanje i probijanje komada na ekscentar presama od 120 kN do
2500 kN.
• Izrada složenih kontura u ravni na CNC presi:
-Metalne, dimenzija do 750×1.000, i debljine do s=4 mm.
-Nemetalne, dimenzija do 750×1.000 i debljine do s=5 mm.
• Sve vrste izvlačenja do debljine lima s=6 mm i visine komada H=350 mm.
• Izrada komada istiskivanjem.
• Savijanje komada:
-Ravno, do dužine L=2.500 mm i debljine do s=4 mm
-Kružno, do dužine L=2.500 mm i debljine do s=1,6 mm
• Spajanje lemljenjem i tačkastim zavarivanjem.

VIII. Tehnologije vezane za eksplozivna punjenja
• Izrada inicijalnih eksploziva
• Presovanje eksploziva
• Livenje eksploziva
• Izrada i presovanje usporačkih i pripalnih smeša.

IX. Metrološka laboratorija

X. Opitni poligon