DUROPLASTI_VKRUŠIK“ proizvodi tehničke delove, kao i artikle široke potrošnje preradom termoreaktivnih smola.

Postupkom direktnog ili transfernog presovanja na mašinama, sile zatvaranja alata od 60, 100, i 200 tona, dobijaju se delovi i elementi širokog spektra osobina i primene.

Materijali koji se prerađuju u “Krušiku” su:

1. Fenol-formaldehidne
2. Urea-formaldehidne
3. Melamin-formaldehidne
4. Poliesterske i
5. Epoksidne smole

sa puniocima kao što su:
orijentisana i dezorijentisana staklena vlakna, tekstilne krpe, drvno brašno, celuloza, azbest, grafit i drugi.

DUROPLASTI_1DUROPLASTI_2