12
феб
2021

САОПШТЕЊЕ

Posted By :
Comments : Off

Поводом неистинитог, непрофесионалног и тенденциозног текста објављеног у дневном листу Данас од 11.02.2021. године и неким листовима претходних дана, менаџмент ХК „Крушик” Ваљево има обавезу и потребу да изнесе чињенице у сврху објективног информисања својих запослених, пословних партнера и свих других који искрено желе успех и просперитет фабрике.

Пуно је оних који су се у претходном периоду трудили да Крушик буде стециште нерада, јавашлука и непотизма, а потом полигон за обрачун са неистомишљеницима. Те појаве су присутне и данас. Поменута медијска кућа и неколицина тзв. истраживачких медија су нажалост промотери таквих вредности. Но, помогли су нам да схватимо да смо покренули праве ствари и чврсто нас уверили да са још већим ентузијазмом треба да истрајемо на оним вредностима које су генерације поштених и лојалних радника Крушика стварале деценијама уназад.

Фабрика је почетком 2020. године заузела јасан курс базиран на рационализацији трошкова пословних процеса и максималној искоришћености сопствених технолошких могућности. Пуни ефекат започетих мера биће видљив већ у овој, а посебно у наредним годинама.

И поред значајно мање реализације производње у 2020. години, пре свега условљене пандемијом и дуготрајном негативном медијском кампањом вођеном против Крушика, уштеде у производњи и избалансирана трошковна политика допринели су да фабрика премости један од најтежих периода од свога постојања и крене са уреднијим сервисирањем обавезе према добављачима.

Принцип већег броја поузданих добављача постаје правило Крушика. То је донело уштеде у набавци од 30 до 200%. Истовремено се повећао број позиција које се израђују у фабрици. Планирана уштеда материјалних трошкова у 2021. години очекује су у распону од седам до девет милона долара.

Крушик је у 2020. години смањио обавезе према добављачима из ранијих година за око 36%. У овој години се планира смањење поменутих обавеза за додатних 30% и стварање амбијента за уредно сервисирања текућих обавеза.
Обим новог уговарања на крају 2020. године био је већи 2,6 пута од обима уговарања оствареног у 2019. години. Пројектовани обим новог уговарања у 2021. години је на нивоу од 97 милиона долара што обезбеђује стабилно пословање у овој и наредној години.

Интезивно се ради на раније започетим и новим развојним задацима. У овој години се очекује успешна верификација минимално пет развојних производа што ће значајно унапредити оперативне способности наше војске и осигурати финансијску стабилност Крушика.

Тежиште инвестиционих улагања у 2020. години било је на сервисирању обавеза за опрему набављену ранијих година. У 2021. години се очекује покретање нових погона (погон за обраду дрвета, производњу олово-азида, производњу каписли влажним поступком) што ће омогућити додатно упошљавање постојеће радне снаге.
Крајње је недобронамерна тврдња неколицине синдикалних лидера пласирана у задње време у медијима да се у Крушику планира отпуштање још око 800 радника. У претходном периоду уговор на одређено време није продужен запосленима због фалсификованих диплома, кршења радних обавеза, неоправданих одсустава итд. У циљу јачања радне и технолошке дисциплине ова пракса ће се наставити и у наредном периоду.

Паралелно се ради и на занављању стручног кадра с обзиром да у овом моменту од укупно 2842 запослена скоро 2/3 њих чини нискоквалификована радна снага. Примљено је 15 инжењера у претходној години. У овој години биће примљено нових 25 до 30 младих инжењера са престижних техничких факултета. За рад на софистицираној опреми биће преквалификовано више од 70 техничара кроз интерне механизме.

У 2020. години закључен је уговор о раду на неодређено време са близу 100 запослених. Процес се у континуитету наставља и у овој години. Вредни, поштени и лојални запослени полако али сигурно заузимају кључне позиције у фабрици.
Колективни уговор закључен јануара 2018. године нанео је огромну штету фабрици. Последица таквог колективног уговора је чињеница да се већи део елемената зараде односио на накнаде, а да су резултати рада недовољно вредновани. Ово је дестимулативно деловало на запослене, а посебно на пријем новог стручног кадра.

Од око 54 милиона долара остварених прихода у 2020. години, преко 35 милиона долара или 64% је усмерено на зараде и накнаде зарада запослених. Просечна зарада у Крушику у 2020. години је износила 56.811 динара нето, док је најнижа зарада била близу 50.000 динара нето. Поједини елементи зарада и накнада зарада су међу највећима у Србији и учествују са преко 35% (регрес износи близу 85.000 динара годишње (нето), топли оброк 400 динара по дану (нето), минули рад 0,6% за сваку годину стажа, преко 1.400 запослених остварује право на отежане услове рада, а од тог броја преко 1.220 остварује право и на бенефицирани стаж). Таква структура елемената зараде додатно је „стимулисала” нелојалне запослене на честа одсуства јер су умањења зараде била минимална.

Непобитна чињеница је да је синдикату Независност, као једном од кључних потписника колективног уговора из 2018. године, решење о утврђеној репрезентативности важило до 25. децембра 2020. године. Тај синдикат тренутно ужива подршку свега око 10% запослених у Крушику. Због израженог неповерења остатка запослених, тај синдикат има много више разлога да се љути на своју непромишљену синдикалну политику, а најмање на менаџмент фабрике. И поред тога, Синдикату Независност је пружена могућност да заједно са остала три синдиката креира разумно решење новог колективног уговора које би уравнотежило интересе и радника и фабрике. Нажалост синдикат Независност је одабрао решење којим обмањује и своје синдикалне партнере и управљачку структуру Крушика. Изнете неистине у листу Данас схватамо као последње покушаје тог синдиката и тог листа да неразумне и по фабрику погубне идеје пронађу подршку код дела запослених и шире јавности.

Менаџмент је става да се предлогом новог колективног уговора фаворизују праве вредности. Интенција је да резултати рада имају доминантно учешће у висини зараде. Предложен је раст цене радног сата за више од 30% у односу на актуелне вредности, уз могућност усклађивања на шестомесечном нивоу, сходно постигнутим резултатима што је наишло на ширу подршку синдикалних лидера који интересе фабрике стављају на прво место.

Без обзира на различита медијска „подметања” чврсто смо уверени да ћемо у процесу преговора око новог колективног уговора доћи до решења која обезбеђују дугорочну пословну стабилност Крушика.