05
мај
2015

RETROFIT CNC MAŠINA

Posted By :
Comments : 0

„Krušik” je 1984 godine nabavio veći broj CNC mašina prve generacije upravljanja i pogona. Trideset godina su u eksploataciji, tako da je nemoguća nabavka elektronskih komponenata te generacije upravljanja. Morali smo pristupiti zameni savremenijim sistemom upravljanja nove generacije.
Iskustvo nekoliko drugih firmi je pokazalo da je konstrukcija ovih mašina u smislu stabilnosti daleko bolja od mašina koje se proizvode danas.
„Krušik” je u saradnji sa firmom Romax Trade iz Novog Sada sklopio povoljan aranžman za retrofit (remont) zastarelog upravljanja i pogona a remont mehaničkih sklopova i hidrauličnih pogona urađen je sopstvenim snagama.
Posle takvog remonta, mašina je puštena početkom godine u serijsku proizvodnju i njen vek je produžen najmanje 10 godina. Nova mašina sa istim karakteristikama staje od 50.000 do 60.000 evra a remont je koštao 30.000 evra, što je značajna ušteda za firmu.
Po planu IMS (Integrisanih menadžment sistema) Holding korporacije „Krušik” sa ovakvim aktivnostima će se nastaviti dok sve mašine proizvedene sa prvom generacijom CNC upravljanja ne budu remontovane.

About the Author

Leave a Reply