24
нов
2017

PRVA NADZORNA PROVERA VOJNE KONTROLE KVALITETA

Posted By :
Comments : 0

Dana 22. i 23. novembra 2017. godine, u HK „Krušik” a.d., izvršena je prva redovna godišnja nadzorna provera sistema menadžmenta kvalitetom po zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SORS 9000/14, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS OHSAS 18001:2008. Provera je izvršena od strane sertifikacionog tela Vojne kontrole kvaliteta, Ministarstva odbrane Republike Srbije pod nadzorom Akreditacionog tela Srbije (ATS).
Tokom nadzora nije evidentirana nijedna neusaglašenost, konstatovano je kontinualno poboljšanje funkcionisanja QMS-a, čime su se stekli uslovi da važnost izdatih sertifikata i dalje ostaje na snazi.
Isto sertifikaciono telo je izvršilo i tranzicione prelaske standarda SRPS ISO 9001:2008 na SRPS ISO 9001:2015 i SRPS ISO 14001:2005 na SRPS ISO 14001:2015.
„Krušik” je prva fabrika u odbrambenoj indistriji Republike Srbije koja je izvršila sertifikaciju IMS-a (Integrisanih menadžment sistema) po najnovijim standardima.

About the Author

Leave a Reply