PROTIVTENKOVSKA VOĐENA RAKETA 9M14P1B1 – „MALJUTKA“

MALJUTKA
MALJUTKA_2MALJUTKA_3Mikro–kablom vođena raketa sa poluautomatskim vođenim sistemom (SACLOS) 9M14P1 (i poboljšana raketa 9M14PB1 sa produženim vrhom) je efektno protivoklopno oružje za borbu, dometa do 3000m, sa velikom verovatnoćom pogađanja cilja i probojnim dejstvom do 460mm (9M14P1), odnosno 580 mm (9M14PB1) debljine.

M A LJ U T K A 2
USAVRŠENI PROTIVOKLOPNI RAKETNI SISTEM

MALJUTKA_3VMALJUTKA_4VNamenjena za protivoklopnu borbu neutralisanjem ili uništenjem oklopnih vozila sa i bez ERO (MALJUTKA 2M I MALJUTKA 2T) i utvrđenih ciljeva i žive sile (MALJUTKA 2F).

Razvijene su tri verzije raketa:
> MALJUTKA 2M sa kumulativnom bojevom glavom povećane probojnosti,
> MALJUTKA 2T sa tandem bojevom glavom,
> MALJUTKA 2F sa fugasnom bojevom glavom.

   Osnovne karakteristike:
> Probojnost(mm)
> Domet(m)
> Kalibar(mm)
> Dužina rakete(mm)
> Masa(kg)
> Srednja brzina leta(m/s)

*TNT ekvavilent za fugasnu bojevu glavu

MALJUTKA 2M
800
2.800
120
1.097
13,4
110

MALJUTKA 2T
800+ERA
2.800
120
1.264
13,8
110

MALJUTKA 2F
8 kg TNT*
2.800
90
968
13,5
110

 

Preuzimanje

>> Protivtenkovska raketa MALJUTKA