G.U.Z_4Ime kompanije: Holding korporacija „Krušik“ a.d.
Datum osnivanja: 22. februar 1939.
Broj zaposlenih: 3.238
Tip kompanije: Akcionarsko društvo zatvorenog tipa
Adresa: Vladike Nikolaja 59, 14000 Valjevo, Srbija
Generalni direktor: Vladan Lukić
Telefon:+ 381 14 221 593
Fax:+ 381 14 220 516
e-mail: krusikdirektor@ptt.rs
Web adresa: www.krusik.rs

 

MBMVojni program
– Minobacačke mine svih kalibara (razorne, dimne, osvetljavajuće i vežbovne), vođene i nevođene rakete
(razorne i protivoklopne), avionske bombe, artiljerijska zrna, familija municije 40 mm, metkovi 82 mm,
kumulativne mine, ručne bombe, protivtenkovske mine, upaljači i inicijalna sredstva
– Proizvodnja vežbovnih i školskih sredstava namenskog programa
– Remont municije za sva sredstva iz proizvodnog programa
– Kontrolno-tehnički pregledi radi produženja veka upotrebe raketnih sistema
– Transfer tehnologije i izgradnja fabrika za sve vrste sopstvenih proizvodnih programa

 

KPGSCivilni program
– „Krušikov“ protivgradni sistem, električni detonatori, kontejneri za skladištenje eksplozivnih materija,
grebenaste sklopke, pištolj i kapsle za omamljivanje stoke, tehnički delovi od Al i Cu legura,
tehnički delovi od termoreaktivnih smola, izrada alata, usluga metrološke laboratorije, metaloprerade,
termičke obrade i hemijske zaštite

Holding korporacija „Krušik“ a.d. je prepoznatljivo ime širom sveta među korisnicima sredstava koje proizvodi. Osamdeset godina tradicije i preko 14 miliona prodatih sredstava u više od 70 zemalja sveta svrstavaju ga među lidere u proizvodnji naoružanja u ovom delu Evrope.

„Krušik“ je uspostavio integrisane menadžment sisteme, čiji su delovi sertifikovani po:
ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; OHSAS 18001:2007; SRPS ISO 9001:2015; SRPS ISO 14001:2015; SRPS OHSAS 18001:2008; STANDARD VOJSKE SRBIJE SORS 9000/14 I SRPS ISO/IEC 17025:2006.
Strateški ciljevi „Krušika“ su: proširenje asortimana proizvoda kroz uvođenje novih u proizvodnju, modernizacija postojećih proizvoda u skladu sa zahtevima tržišta, povećanje broja kupaca, povećanje efikasnosti i efikasnosti proizvodnje, održanje stalnosti kvaliteta, koji je jedna od odlika po kome smo poznati u svetu, stalna usavršavanja kadrova, modernizacija opreme, uvođenje novih tehnologija, zapošljavanje mladih kadrova, usklađivanje procesa proizvodnje i proizvoda sa zahtevima zaštite životne sredine, stalno ulaganje u automatizaciju procesa i njihovo elektronsko praćenje.

Holding korporacija „Krušik“ jedna je od kompanija sa najdužom tradicijom učešća na domaćim i međunarodnim sajmovima. Za sve ove godine „Krušik“ je učestvovao na preko 300 manifestacija u zemlji i svetu. Izgrađeni su partnerski odnosi sa brojnim firmama u zemlji i inostranstvu.
Partneri od strateškog značaja za „Krušik“ su J.P. „Jugoimport – SDPR“ i Vojska Srbije.
“Krušik” sa potencijalnim partnerima iz sveta uspostavlja različite oblike saradnje od zajedničkog interesa, i to:
– isporuka kompletnih sredstava ili delova sredstava iz svog proizvodnog programa;
– zajednički nastup u prodaji sredstava na novim tržištima;
– samostalni ili zajednički razvoj sredstava po zahtevu tržišta;
– transfer proizvodnih tehnologija prodajom ili razmenom;
– usavršavanje postojećih sredstava radi poboljšanja karakteristika po zahtevu korisnika.

Podrška koju fabrika dobija od države Srbije veoma je važna za njen razvoj i poslovanje.