13
мај
2016

POČELO UKLANJANJE RADIOAKTIVNIH GROMOBRANA SA PROSTORA HK „KRUŠIK” A.D.

Posted By :
Comments : 0

Dana 12 maja, 9 godina posle usvajanja Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti ( Službeni glasnik RS br.36/2009 i 93/2012) u sklopu projekta uklanjanja opasnog otpada koji se realizuje u saradnji Krušik-Istraživačko razvojnog centra i Službe BiZR, otpočelo se sa demontažom radioaktivnih gromobrana na prostoru HK „Krušik” a.d.
Uklanjanje radioaktivnih gromobrana vrše stručna lica „ Instituta za nuklearne nauke Vinča” u saradnji sa službama HK „Krušik” a.d.
Kompanija i ovim aktivnostima pokazuje da brine o zdravlju svojih zaposlenih i zaštiti životne sredine.

About the Author

Leave a Reply