25
дец
2014

NADZORNA PROVERA SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM

Posted By :
Comments : 0

Dana 25.12.2014. godine, u HK „Krušik” a.d., izvršena je prva nadzorna provera sistema menadžmenta kvalitetom po zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008 i SORS 9000/05, od strane sertifikacionog tela Vojne kontrole kvaliteta, Ministarstva Odbrane Republike Srbije.
Tokom nadzora nije evidentirana nijedna neusaglašenost, konstatovano je kontinualno poboljšanje funkcionisanja QMS-a, čime su se stekli uslovi da važnost izdatih sertifikata i dalje ostaje na snazi.

About the Author

Leave a Reply