METKOVI 82 mm SA RKZ M72 ZA BESTRZAJNI TOP 82 mm I KUMULATIVNE MINE M80 ZA RUČNI BACAČ 44 mm

Metkovi 82 mm sa reaktivno – kumulativnim zrnom M72 i kumulativne mine su namenjeni za uništavanje tenkova, samohodnih oruđa i drugih oklopnih sredstava i borbenih vozila.
Mogu se koristiti i za uništavanje žive sile i vatrenih sredstava neprijatelja, koji se nalaze u bunkeru ili utvrđenim zgradama na daljini do 1.000 m.
RKZ_M72

RUČNI PROTIVOKLOPNI SISTEM 40 mm

RPG-7_srp

Sastoji se od ručnog bacača granata 40mm RPG-7 i reaktivno-kumulativne granate PG-7V. Ručni protivoklopni sistem je namenjen za onesposobljavanje i uništavanje tenkova, samohodnih oruđa i drugih oklopnih sredstava i borbenih vozila. Može se koristiti i za uništavanje žive sile i vatrenih sredstava neprijatelja, koji se nalazi u bunkeru ili utvrđenim zgradama.

KUMULATIVNA GRANATA PG-7V

Granata PG-7V je reaktivno-kumulativna koja se lansira iz ručnog bacača granata 40mm RPG-7. Lansiranje granate se vrši pomoću barutnog pojačnog punjenja koje obezbeđuje početnu brzinu. Raketni motor se pripaljuje na 10m udaljenosti granate od usta cevi bacača nakon lansiranja.
Granata se stabilizuje pomoću dva seta krilaca koja se otvaraju u letu: jedan veliki set, na stabilizacionoj cevi, koji održava pravac i manji prednji set koji indukuje rotaciju.