MUNICIJA_40mm

Namenjena je za dejstvo protiv žive sile, kako na otvorenom prostoru, tako i u zaklonima. Ispaljuje se iz podcevnog bacača granata 40 mm GP-25, koji je smešten ispod cevi automatske puške sistema Kalašnjikov (AK-47, AK-74, AKS-74, AKM, AK-101), kao i nove puške M21 proizvodnje “Zastava” Kragujevac.
Ovim metkom moguće je gađati direktno (sa ramena) na daljinama od 50 do 400 m, i posredno (ubacnim putanjama), na daljinama od 200 do 350 m.

MUNICIJA_40mm_BU proizvodnom programu su zastupljeni:

► Metak 40 mm sa trenutno fugasnom granatom, M02
► Metak 40 mm sa TF odskočnim projektilom, M04
► Metak 40 mm sa kumulativnim projektilom, M04
► Metak 40 mm sa zapaljivim projektilom, M04
► Metak 40 mm sa dimnim projektilom, M04
► Metak 40 mm sa vežbovnim projektilom, M04
► Metak 40 mm B46 sa razornim projektilom

Preuzimanje

>> Familija municije 40 mm