MBM_120mm_P1MINOBACAČKE MINE kal. 120 mm (MBM kal. 120 mm)

Da bi inovirala postojeći sistem, firma „Krušik” je osvojila novu generaciju mina 120 mm poboljšanih karakteristika.
Reč je o: poboljšanom aerodinamičkom obliku, koji povoljno utiče na spoljašnje balističke karakteristike, kao i na preciznost i efikasnost pri svim dometima; upotrebi napredne
tehnologije izrade košuljice, kao i velikog broja delova samoga tela mine; ova tehnologija, zajedno sa upotrebom TNT/RDX eksplozivnog punjenja, obezbeđuje optimalnu efikasnost mine.
Masa mine nove generacije odgovara masi teških mina iz prethodne generacije, što je značajno povećalo njihov domet, preciznost i krajnju efikasnost.

■ Eksplozivno punjenje je heksolit (RDX/TNT) ili trotil (TNT)
■ Pouzdana funkcija u temperaturnom opsegu sa upaljačima:
– UT M88P1 i UTU M93N ______________________________ -46°C do +63°C
– UT M68P1 ___________________________________________ -30°C do +50°C
■ Maksimalni domet:
– mina produženog dometa ___________________________________ 9400 m
– mina kratkog dometa ________________________________________ 6500 m

Preuzimanje

>> Razorne MBM kal.120mm >> Osvetljavajuće MBM kal.120mm >> Dimne MBM kal.120mm >> Vežbovne MBM kal.120mm