KPGS_VKRUŠIKOV PROTIVGRADNI SISTEM (KPGS)


KPGS predstavlja savremeni sistem koji obezbeđuje zahtevanu – pouzdanu efikasnost sistema odbrane od grada.

Sastoji se od:
Univerzalnog višecevnog lansera KLR-94 i Protivgradne rakete KPGR-6
Univerzalni višecevni lanser KLR-94 omogućava pouzdano ispaljivanje svih tipova protivgradnih raketa.

FUNKCIONALNE KARAKTERISTIKE
- jednostavno i brzo rukovanje i ispaljivanje protivgradne rakete
- tačnost postavljanja elemenata za ispaljivanje protivgradne rakete
- obezbeđenje stabilnog i preciznog poletanja rakete
- mogućnost kalibracije vođica
- lako i brzo spajanje raketa sa izvorom napajanja preko lansera, čime se obezbeđuje efikasnost ispaljivanja protivgradne rakete
- trajnost lansera i lako i jednostavno održavanje

PROTIVGRADNA RAKETA KPGR-6 odgovara zahtevima protivgradne zaštite deklarisanim u tehničkim zahtevima RHMZ. Po konstrukciji predstavlja jednostepenu raketu sa kompozitnim pogonskim punjenjem, a po slobodi kretanja nevođenu balističku raketu. Usmeravanje rakete obezbeđuje se zauzimanjem potrebnih elemenata za lansiranje, uglova elevacije i azimuta, neposredno pre ispaljivanja.

Preuzimanje

>> Krušikov protivgradni sistem