09
јун
2018

KADETI VOJNE AKADEMIJE U KRUŠIKU

Posted By :
Comments : 0

Studijskim programom Vojne akademije predviđeno je da kadeti koji studiraju na Vojnoj akademiji, iz polja tehničko-tehnoloških nauka, tokom studija četvrte godine posete preduzeća koja se bave proizvodnjom u oblasti koje su povezane sa sadržajem studija.
Cilj nastavne posete našoj fabrici je da se kadeti upoznaju sa proizvodnjom namenske industrije, istorijatom, organizacionom strukturom, sadašnjim aktivnostima i razvojnim planovima.
Poseta je realizovana 08.06.2018. od 09:30 do 14:00 časova prema planu koji je unapred dogovoren sa HK „Krušik” a.d..
Prvi deo predstavljanja fabrike realizovan je u sali za sastanke Upravne zgrade, gde je oficire i kadete pozdravio Izvršni direktor za tehničko-tehnološke poslove i proizvodnju Vladan Lukić. Prezentaciju proizvodnog programa, tehnoloških mogućnosti i razvojnih planova je obavila asistent marketinga Slavica Milošević Gračanin.
Drugi deo posete je realizovan obilaskom izložbenog prostora, gde su kadeti uživo mogli videti odbrambena sredstva koja se nalaze u proizvodnom programu fabrike.
U trećem i završnom delu programa poseta je završena obilaskom nekoliko pogona u kojima se vrši izrada namenskih proizvoda.

About the Author

Leave a Reply