INIC_SREDSTVA_2

 

U okviru inicijalnih sredstava “KRUŠIK” proizvodi:

Inicijalne kapisle (sa nakovnjem i bez nakovnja) namenjene za streljačku municiju i topovske kapisle.
Kapisle (detonatorske, duplex, inicijalne i električne) namenjene za upaljače artiljerijske, minobacačke i raketne municije i minskoeksplozivnih sredstava.
Različite vrste usporača, pojačnika i prenosnika.

 

Preuzimanje

>> Inicijalna sredstva