Sistem kvaliteta

Sistem kvaliteta

Sistem kvaliteta

U „Krušiku“ se danas insistira na sistemskom pristupu kontroli kvaliteta. Uspostavljen je i prema zahtevima standarda JUS ISO 9001/2001 sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom. Prva sertifikacija obavljena je 13.01.2003. godine, a resertifikacija 31.07.2006. Za resertifikaciju, koja je prema propisima važenja sertifikata usledila 2009. godine, sertifikovali smo integrisani menadžment sistem. Ovaj sistem pored zahteva standarda 9001 uključuje i zahteve standarda za zaštitu životne sredine (SRPS 14001), kao i za zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu (OHSAS 18001). Najnovija integrisana resertifikacija za sistem menadžmenta kvalitetom izvršena je 14. 07. 2015. i važi do 2. 08. 2018. godine..

Metrologija

Metrologija

Posebno mesto u sistemu obezbeđenja kvaliteta zauzima metrologija. Metrološka laboratorija dugi niz godina proverava merna sredstva i sprovodi njihovo etaloniranje, kako naših tako i drugih korisnika. Metrološka laboratorija je dobila status akreditovane laboratorije za etaloniranje, saglasno standardu SRPS 17025.

Ispitivanje materijala

Ispitivanje materijala

U fabrici postoji laboratorija za ispitivanje materijala, u kojoj se odredjuju hemijske i mehaničke karakteristike svih ulaznih materijala.

Ispitivanje proizvoda

Ispitivanje proizvoda

Na sopstvenom opitnom poligonu, prema zahtevima dokumentacije, obavljaju se statička i klimomehanička ispitivanja naših proizvoda.

Kontakt

Vladike Nikolaja 59

14000 Valjevo

+381 14 221 121

marketing@krusik.rs

Prijem e-faktura

racuni@krusik.rs

JBKS 83945

Search

Cookie Notice

This site uses cookies to ensure the best experience. By continuing to use this website, you agree to their use.