GREB.SKL._SL.1Opis

Grebenaste sklopke GS predviđene da se koriste za nazivne struje od 10 do 630A, imaju savremenu konstrukciju i izgled, dobre mehaničke i električne osobine. Izrađene od kvalitetnih materijala, one u potpunosti zadovoljavaju standarde: IEC408, lEG 337-1, SRPS N.K5.012 i SRPS N.K5.013.

Konstrukcija

Grebenasta sklopka se sastoji od dva glavna dela -
mehaničkog birača i električnog bloka, gde prvi određuje ugao zakreta od 30o, 45o ,60o iIi 90o, dok drugi deo sadrži dva kontaktna para i greben koji vrši njihovo uključenje ili isključenje. Ova sklopka može imati najviše dvanaest električnih blokova.

Vrste

Prema nameni i električnoj funkciji sklopke su podeljene na: 1-Sklopke, 2-Preklopke sa NUL-položajem, 3-Preklopke bez NUL-položaja, 4-Reverzione sklopke, 5-Više-motorne sklopke, 6-Sklopke zvezda-trougao, 7-Motorne sklopke za više brzina, 8-Grupne sklopke, 9-Naponske merne preklopke, 10-Strujne merne preklopke, 11-Zakretne tastere

 

Preuzimanje

>> Grebenaste sklopke