EL_DET

- Trenutni električni detonatori
TED-A i TED-B
- Milisekundni električni detonatori
30 EUD-A i 30 EUD-B
Interval usporenja 30 ms Broj stepeni usporenja 10
-Polusekundni električni detonatori
500 EUD-A i 500 EUD-B
Interval usporenja 500 ms Broj stepeni usporenja 10
A- normalno osetljivi detonatori
B- neosetljivi detonatori
- Seizmički trenutni električni detonator TSED- S1
Primenjuju se pri miniranju u cilju seizmičkih merenja. Vreme odrađivanja i vrlo malo rasturanje istog obezbeđuje preciznost izazivanja potresa, u cilju ispitivanja strukture tla.

Električni detonatori primenjuju se za miniranje na površinskim i podzemnim kopovima, na suvim i vlažnim terenima.
Ne smeju se primenjivati za miniranja u sredinama sa pojavom metana i eksplozivne ugljene prašine.
Tačnost i nepreklapanje stepeni zakašnjenja obezbeđuje dobar učinak pri miniranju, kao i izbegavanje nekontrolisanih pomeranja tla i seizmičkih potresa.
Inicirajuća sposobnost odgovara jačini kapisle br. 8. Minerske i električne karakteristike odgovaraju važećim standardima.

Preuzimanje

>> Električni detonatori