27
мај
2020

AKREDITACIJA KONTROLNOG TELA PO STANDARDU SRPS ISO 17020:2012

Posted By :
Comments : 0

Kontrolno telo HK Krušik a.d. akreditovano je od strane ATS-a, 30.03.2020. godine, po standardu SRPS ISO/IEC 17020:2012, tip C, broj akreditacije 06-334, za oblasti pregleda:

– prvo i periodično kontrolisanje instalacija hidrantske mreže za gašenje požara;
– periodično i kontrolno ispitivanje mobilnih uređaja za gašenje požara.

Dobijanjem akreditacije stiče se mogućnost da Kontrolno telo HK Krušik a.d. samostalno pregleda svoje protivpožarne aparate i hidrantsku mrežu, kao i mogućnost pružanja usluga trećim licima.

 

Leave a Reply